Yükleniyor...

DİĞER HİZMETLER OTHER SERVICES

SILPO TEKNİK PERFORMANS KİMYASALLARI 

SİLPO TEKNİK seramik endüstrisi için geliştirilmiş su bazlı yüksek kalite ve uygun maliyetli kimyasalların ticari adıdır.

Bahsi geçen kimyasallar SİLPO TEKNİK'in kendi özel tesislerinde üretilmektedir. Müşteri gereksinim ve formülleri doğrultusunda uygulanan bu kimyasallar sayesinde masse ve sır dispersiyonu, masse mukavemeti artışı, antibakteriyel koruma, reoloji düzenleme gibi birçok farklı fayda sağlayabilmektedir.

SILPO TEKNIK ürünleri biyobozunur ve zararsızdır. Yeni kimyasallar sayesinde SİLPO TEKNİK ürünleri çevre dostu kalabilmiş ve performansları bilinen standartların üstüne çıkmıştır. 

SİLPO TEKNİK kimyasallarının bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Yerel üretim ve stok tutulması sayesinde müşterilerin stok tutması gerekmez
 • Son derece istikrarlı ve güvenilir kalite
 • Müşteri gereksinimleri doğrultusunda müşteriye özel kimyasal özellikleri
 • Tüm seramik proseslerine hizmet: seramik karo, vitrifiye, teknik seramik
 • Geri dönüşüm hizmeti

 

BASKI TAMBURLARI

Seramik üreticilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen Silpo, 2001 yılından beri seramik fabrikalarının Ür-Ge laboratuvarları, 3. pişirim üretim fabrikaları ve seramik karo üretim hatlarına yönelik hizmet sunmaktadır:

 • Her ebat ve tipteki polyester, silikon, laminant eleklerin hazırlanması
 • En güncel kazıma profilleri ve uygulamalarının kullanılması
 • Eskişehir ve Turgutlu/Manisa’da bulunan laboratuvarlarıyla hızlı ve kesintisiz hizmet

SILPO TEKNIK PERFORMANCE CHEMICALS 

SILPO TEKNIK is the trade name of a new series of high quality and cost effective water based auxiliaries for the ceramic industry.

These chemicals are produced in SILPO TEKNIK's own proprietary local plant. The chemicals are then applied to design dedicated formulas for the customer requirements, such as body and glaze dispersion, body strength increase, antibacterial protection, rheological adjustments, just to mention a few.

SILPO TEKNIK products are biodegradable and not hazardous. New chemicals have allowed bringing SILPO TEKNIK products' performance beyond the known standards so far and still be environmentally friendly.

Some important features of SILPO TEKNIK chemicals are:

 • No stock requirement for customers due to local production and ready stock
 • Extremely consistent and reliable quality
 • Tailor-made specifications based on customer requirements
 • All aspects of the ceramic process are fulfilled: ceramic tiles, sanitary ware, technical ceramics
 • Recycling service available

 

PRINTING CYLINDERS  

Silpo, aiming to meet ceramic tile producers’ needs in the best way possible, has been serving ceramic tile factories’ product development labs, 3rd firing factories and tile production lines since 2001:

 • Preparation of all type and sizes of silicone, polyester and laminate cylinder and screens
 • Utilization of up-to-date engraving profiles and applications
 • Fast and uninterrupted service with laboratories in Eskişehir and Turgutlu/Manisa
 Previous  All works Next